Nawigacja
Krasocin
Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek- 8:00-19:00

Wtorek - 8:00-18:00

Środa - 8:00-19:00

Czwartek - 8:00- 18:00

Piątek - 8:00-19:00

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna
Floriańska 1
29-105 Krasocin
tel./fax 41 39-17-017
email: biblioteka@krasocin.com.pl

 


KATALOG ON-LINE
     Klub Kodera


Katolog on-line

WBP w Kielcach


Nie czytasz? Nie pójdziesz do nieba!


   PRZYSTANEK KORCZAK


Cała Polska Czyta Dzieciom


Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

 

Śpiewam wsi mojej, jak umiem -

O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,

co rosną w ogrodzie,  i o ptakach w lesie,

i o rybkach złotych, co  mieszkają w wodzie.

                                 Śpiewam wsi mojej -  Feliks  Rak      

 

 

 

REGULAMIN

XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  POETYCKIEGO

  im.  Feliksa  Raka

 

                W 2017 roku przypada 114 rocznica urodzin i 25 rocznica śmierci znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach - Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych.

Feliks Rak był  członkiem  Związku   Literatów  Polskich,  założycielem  Wojewódzkiego  Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

1.   Organizatorem  konkursu  jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

2.   W konkursie mogą wziąć  udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z terenu całej Polski.

3.   Konkurs  trwa  od  1  czerwca do 31 października 2017 r.

4.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd  niepublikowanych  ani  nienagrodzonych  w   innych  konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem), w terminie do 31 października 2017 r. na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29- 105 Krasocin    (tel.  041/3917017) z  dopiskiem:  XI Ogólnopolski Konkurs  Poetycki  im.  Feliks  Raka  i  zaznaczeniem  kategorii  uczestnictwa:   szkoła podstawowa kl.I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI (klasa/wiek), szkoła podstawowa kl. VII i gimnazjum (łącznie),   szkoła ponadgimnazjalna,   osoby dorosłe.  Wskazany jest maszynopis  lub  wydruk komputerowy.

5.    Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów - pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu).

6.   Tematyka i forma wierszy dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.

7.   Wiersze oceniać będzie  komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.

8.   Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia  wyników  konkursu.

9.   Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.

11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów osobom zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.

12.  Komunikat jury o wynikach konkursu zostanie przesłany do mediów, m.in. ,,Echa Dnia" i  Polskiego Radia Kielce.

13. Ostateczna   decyzja   we   wszelkich   kwestiach    spornych   rozdziału   nagród i  interpretacji   regulaminu   konkursu   należy   do  organizatora  konkursu w  porozumieniu  z  przewodniczącym  jury.

14.  Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników,  opiekunów  oraz  miłośników  poezji.

15.  Podsumowanie  konkursu  odbędzie się w listopadzie 2017 r., w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, ul. Floriańska 1 (dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości do końca października 2017 r.).

16. Wszyscy uczestnicy konkursu i osoby, które przybędą na uroczystość podsumowania konkursu automatycznie wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Gminy Krasocin.

17.  Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej  Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie. 

 

 

 

 

Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka


 

 


 

Regulamin kat. szkoły średnie/dorośli

Regulamin kat. dzieci/gimnazjum 

I Turniej Szachowy

 


Biblioteka bierze udział w akcji Czytam polskie

Zegar
Ulti Clocks content

16-01-2018

 

Grantodawcy


 

URZĄD GMINY W KRASOCINIE 


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE 

INSTYTUT KSIĄŻKI 

                                                                          ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO 


BIBLIOTEKA NARODOWA  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"NAD CZRNĄ I PILICĄ"


Copyright by www.biblioteka-krasocin.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i CMS: d4u.pl
Powrót na stronę główną